Translate Ave To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalshkurtim për avenue ['ævëniu:] n 1. rrugë me pemë anash; amer. rrugë e gjerë; shetitore; bulevard. 2. fig. rrugë, mjet (për të arritur diçka)


rrugë e gjërë


Translate the Engels term ave to other languages