Translate Avenues To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalrrugë; shëtitore


['ævëniu:] n 1. rrugë me pemë anash; amer. rrugë e gjerë; shetitore; bulevard. 2. fig. rrugë, mjet(për të arritur diçka)

rrugët


Translate the Engels term avenues to other languages