Translate Avoiding To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalduke shmangur; mënjanuar


[ë'void] vt 1. shmang, largoj; i shmangem; avoid meeting her i shmangem takimit me të. 2. drejt. anuloj, zhvlerësoj, shfuqizoj.

duke shmangur


Translate the Engels term avoiding to other languages