Translate Awarded To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'wo:d] v.,n. -vt. 1. jap, dhuroj (diçka). 2. shpërblej (me diçka); caktoj; the court awarded damages of $ 500 gjyqi caktoi një zhdëmtim prej 500 dollarësh./-n 1. vendim gjyqi. 2. dhënie (çmimi). 3. bursë studenti.


dhënë, dhuruar


Translate the Engels term awarded to other languages