Translate Away To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

larg


[ë'wei] adv 1. tutje, larg; away back in 1800 kohë përpara, në vitin 1800; far away tutje, larg; far and away, out and away shumë, pa krahasim; away back qëkur, kohë më parë; away with you! hiqmu! keep sb away s'e lë dike të afrohet; look away kthej kokën; turn away kthehem; take away heq, largoj; 2. (heq) duarsh; he gave his boat away ai hoqi dorë nga varka. 3. (pas disa foljeve): the sound died away zëri u shua. 4. pa u ndalur; she worked away at her job ajo s'i ndahej punës. 5. pa pritur, menjëherë, në vend, aty për aty; right away menjëherë, në vend. • do away with a) i jap fund; heq qafe; b) vras.


tutje


Translate the Engels term away to other languages