Translate B To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalb


[bi:] n 1. b, B. 2. muz. 'si'. 3. nota "mirë" (në shkollë)

B-girl amer.gj.fol. ftuese, ndjellëse, femër joshëse (në bare, taverna)

shkronjë e alfabetit anglez


Translate the Engels term b to other languages