Translate Baba To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal
pap I [pæp] n. papare; qull; llapa (për fëmijë). Fed on pap i ushqyer me brumëra (me qull)

pap II [pæp] n. • vjet. krahin thithë (e sisës).• gjeog. sukë
pap III [pæp] n. • baba; tatë. • sl. am. mbrojtje; patronazh politik. • sl. am. libër pa shije (pa kripë); bisedë pa lezet
Pap [pæp] n. përv., mjek. Pap test provë e qafës së mitrës; provë me njgjyrosje.

papa I [pë'pa:, am. 'pa:pë] n. bis. baba
papa II [pa:pa:] n. pop; prift ortodoks

papacy [peipësi] n. papat


1. lloj keku
2. emer


Translate the Engels term baba to other languages