Translate Babylon To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['bæbilën/'babilon] n.,geogr. Babilon (qytet i lashtë në lindjen e mesme dhe kryeqytet i Perandorisë Babilonase); vend mërgimi; the modern Babylon fig. Londra; qyteti i luksit; the whore of Babylon vjet. keq. Kisha Katolika.; provajder numër një në programet e përkthimit dhe shndrrimit që arihet deri te informata me një klikim të vetëm.

Babylonia ['bæbi'lounië] em.,vjet. gjeog. Babiloni, Perandoria Babilonase (perandori e lashtë në Azinë jugperëndimore).
Babylonian ['bæbi'louniën] I adj. Babillonian; i babilonisë; i stërmadh; i paanë; i pafund. II n., histo. Babilonas; banor i Babilonisë. • gjuh. gjuhë e babilonisë.


qytet i lashtë në lindjen e mesme


Translate the Engels term babylon to other languages