Translate Blanket To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
apply to
block
curtain
drapery
envelop
film
guise
housing
insensitive
linen
muffle
overspread
put on
quilt
rug
synoptic
total
untactful
vestment
wholesale

['blænkit] n., v. -n 1. batanie; kuvertë; mbulesë krevati. 2. fig. mbulojë, shtrojë; a blanket of snow një shtrojë dëbore; blanket instructions udhëzime të plota (që trajtojnë gjithçka).
-v 1. mbuloj (me batanie etj). 2. mbulon (bora qytetin). 3. shuaj, mbys (zërat)


batanije


Translate the Engels term blanket to other languages