Translate Blast To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
attack
bust
curse
dynamite
explosion
fusillade
gust
hullabaloo
injure
jangle
load
must
nonplus
overwhelm
puff
rust
swell
tweedle
upset
volley
wreck
zap

[bla:st] n., v. -n 1. shkulm ere. 2. rrymë ajri; valë ajri; at full blast në maksimum; in/out of blast (furrë) në punë, pa punë. 3. tingull (vegle frymore). 4. shpërthim, plasje. 5. fig. shpërthim inati. 6. orgji.
-v. hedh në erë; shpërthej. 2. prish, dëmtoj, shkatërroj. 3. i bie trompës. 4. i shfryj, e kërdis
blast you! qofsh mallkuar!
blast off [bla:st of] a) ndizet; niset(raketa); b) amer.zhrg. iki


shpërthim


Translate the Engels term blast to other languages