Translate Blaze To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

blaze I [bleiz] n., v. -n 1. flakë; zjarr; burn into a blaze digjet flakë, si pishtar. 2. godinë në flakë; zjarr. 3. pl. ferr; go to blazes! në ferr (në djall) vajtsh! ; work like blazes punoj me tërbim. 4. shkëlqim, flakërim; be a blaze of light shkëlqej nga dritat. 5. fig. shpërthim; in a blaze of anger në një shpërthim inati./-v 1. digjet flakë, flakëron. 2. shkëlqen, shndrit(dielli). 3. fig. ndizem, shpërthej (me zemërim)
blaze around them andej-këndej, vë tellallin
blaze away qëlloj me batare
blaze down shkëlqen, shndrit (dielli)
blaze forth a) shkëlqen, feks; b) fig. shpërthen
blaze out a) nis, plas (zjarri); b) del, shkëlqen, shndrit (dielli); c) shpërthen (zemërimi)
blaze up a) nis, plas (zjarri); b) fig. shpërthen (zemërimi); shfryj; pëlcas
blaze II [bleiz] n., v. -n 1. pullë/shenjë e bardhë, bale (e kalit). 2. shenjë (zhvoshkje) në lëkurën e pemës
-vt 1. shënoj, i vë shenjë, i bëj një të prerë (pemës). 2. bëj të njohur, shpall, demonstroj; blaze new trails çaj shtigje të reja


flakë


Translate the Engels term blaze to other languages