Translate Bless To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
overpraise
armor
blow up
cushion
dower
extol
furnish
guard
hymn
invest
keep
lionize
magnify
nestle
purify
revere
supply
trumpet
uphold
vest

bekoj


[bles] v. (blessed, blest) 1. bekon (prifti). 2. i uroj lumturi; bless you, my boy! qofsh bekuar, or bir! 3. gj.fol. excl. (shpreh habi) I'm blest if I know! më vrafshin në di gjë!
• (God) bless you! shëndet! (kur teshtin dikush)
bless with pajis, pasuroj me
blessed with good health që gëzon shëndet të plotë

bekoj


Translate the Engels term bless to other languages