Translate Breathless To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

['brethlis] adj 1. pa frymë, i vdekur. 2. duke gulçuar. 3. pa frymë, i shtangur nga habia. 4. i qetë, pa erë


pa frymë


Translate the Engels term breathless to other languages