Translate Burr To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
adhesive
buzz
crunch
drawl
etching
follicle
gunk
husk
inscription
jar
lining
mucilage
nettle
prickle
quill
remora
syrup
twang
yucca

[bë:] n.,v. -n. gërvimë /-v 1. shqiptoj r-në si rr. 2. gërvij

burr-drill ['bë:dril] n. turjelë, frezë (dentisti)


flet me një theks të ashpër


Translate the Engels term burr to other languages