Translate Burst To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
agitation
bustle
cyclone
drumfire
explosion
fussiness
gust
hurt
irruption
jog trot
knock
lunge
mutilated
outburst
put away
rush
swirl
tumult
upheaval
vortex
worsened

shpërthej; pëlcet


[bë:st] v.,n. -v. (burst) 1. shpërthen, pëlcet; çel (gjethi); be bursting to s'më pritet të. 2. çaj, shpërthej; to burst the door open shpërthej derën; don't burst yourself mos u mundo kaq shumë. 3. ia plas; burst into laughter ia plas të qeshurit. 4. është plot, po pëlcet (hambari, thesi). 5. shkallmoj, thyej; the prisoner burst his chains i burgosuri i theu vargonjtë /-n 1. shpërthim, plasje. 2. fig. shpërthim (energjie). 3. vrull, hov. 4. batare
burst forth a) dal me ngut; b) del, lind (dielli)
burst in a) mbërrij befas; b) ndërpres (bisedën), ndërhyj; c) hap me force (derën)
burst out a) dal si furtunë; b) shkëlqej (me një lloj veshjeje); c) thërras, bërtas; flas me pasion; d) ia plas (gazit)


shpërthej; thyej


Translate the Engels term burst to other languages