Translate C To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[si:] 1. shkronja e tretë e alfabetit anglez. 2. (kategori) e tretë; grade c eggs vezë të cilësisë së tretë. 3. numri romak 100. 4. centi- (parashtesë në sistemin metrik)

c. shkurtim për cent; (lat. circa) rreth, afërsisht; century; centre; copyright; cubic; capacity; cathode; chapter; current; city
C shkurtim për Celsius; carbon; central
C. shkurtim për Cape; Catholic; Conservative; Celtic; Church


shkronjë e alfabetit anglez


Translate the Engels term c to other languages