Translate Cab To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[kæb] shkurtim për Cabinet File ekstencion (shtesë) në sistemin operativ DOS 8.3 (disk operating system) për failat (skedat) e kompresuara që përdoren nga programet instaluese të Windows-it (Computers)

cab [kæb] n 1. karrocë. 2. taksi. 3. kabinë (e makinës etj)


[kæb] n 1. karrocë. 2. taksi. 3. kabinë (e makinës etj)

CAB [kæb] shkurtim për Cabinet File ekstencion (shtesë) në sistemin operativ DOS 8.3 (disk operating system) për failat (skedat) e kompresuara që përdoren nga programet instaluese të Windows-it (Computers)


taksi


Translate the Engels term cab to other languages