Translate Cabins To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['kæbin] n 1. kasolle. 2. kabinë. 3. shtëpizë verimi

cabin boy ['kæbinboi] n. det. djalë shërbimi, muço


kabinat


Translate the Engels term cabins to other languages