Translate Chamber To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

['çeimbë:] n.,v. -n 1. dhomë. 2. pol. Dhomë; Lower Chamber Dhoma e Ulët/e Përfaqësuesve. 3. pl. dhoma banimi. 4. pl. zyrë avokati /gjykatësi. 5. anat. ndarje, dhomëz. 6. gojë (e revoles etj). 7. oturak

chamber pot ['çeimbë:pot] n. oturak


dhomë; zyrë


Translate the Engels term chamber to other languages