Translate Chanced To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[çæns, ça:ns] n.,v. -n 1. rast; a chance to make some money një rast për të fituar ca para. 2. mundësi; a good chance that he'll show up (ka) shumë të ngjarë që të vijë. 3. shans, fat. 4. rastësi; chance led to the finding of rastësia çoi në zbulimin e. 5. rrezikim; take a chance rrezikoj. 6. attr. i rastit, i rastësishëm; a chance meeting mbledhje e rastësishme. • by chance rastësisht; on the chance po u dha rasti; on the off chance me shpresë te shansi; stand a chance kam shanse /-v. 1. ndodh, qëllon, rastis. 2. rrezikoj, kuturis.

chance it, chance one's arm provoje fatin
chance on/upon has, ndesh, takoj


ndodhur


Translate the Engels term chanced to other languages