Translate Clue To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
apprise
broad hint
cue
documentation
exhibit
fill in
grounds
hint
intimation
kick
look
muniments
nudge
office
proof
symptom
track
vestige
wink

gjurmë; fill i një diçkaje


[klu:] n.,v. -n. çelës, e dhënë (për zgjidhjen e një problemi) /-v 1. jap një të dhënë. 2. informoj
clue in [klu:in] zhrg. vë në dijeni
clue up [klu:ap] zhrg. i jap të dhëna, informoj

gjurmë; ndihmë


Translate the Engels term clue to other languages