Translate Combing To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[këum] n.,v. -n 1. krehër. 2. tekst. krehëse, krehër. 3. huall (blete). 4. lafshë (gjeli) /-v 1. kreh (flokët). 2. kreh, shprish (leshin). 3. kreh, kërkoj; comb the whole city kërkoj me imtësi tërë qytetin. 4. thyhet, kreshpërohet (dallga)


duke krehur


Translate the Engels term combing to other languages