Translate Combining To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
associative
blending
coordinate
fusing
harmonious
incorporative
joint
merging
parasitic
synergistic
uniting

[këm'bain] v.,n. -v 1. ndërthur, kombinoj. 2. kim. bashkoj /-n 1. bujq. kombajnë. 2. kartel, sindikatë. 3. kombinat

combine harvester [këm'bain 'ha:vistë:(r)] n. autokombajnë, makinë korrëse-shirëse


duke kombinuar


Translate the Engels term combining to other languages