Translate Commended To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[kë'mend] vt 1. lëvdoj, lavdëroj. 2. rekomandoj. 3. ia dorëzoj, ia besoj (për ruajtje)


rekomanduar


Translate the Engels term commended to other languages