Translate Concourse To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

['konko:s] n 1. bashkëpërkim; njëkohshmëri. 2. zhvillim i njëkohshëm. 3. turmë. 4. amer. vend grumbullimi njerëzish (stacion treni etj)


mbledhje; vend për t'u mbledhur


Translate the Engels term concourse to other languages