Translate Concurrence To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

[kën'karëns] n 1. marrëveshje, ujdi; të qenët në një mendje. 2. bashkëveprim; njëkohshmëri. 3. gjeom. konvergjim, takim në një pikë


bashkëpunim


Translate the Engels term concurrence to other languages