Translate Concurring To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[kën'kë:] vt 1. pajtohem, jam i një mendjeje. 2. veprojnë, zhvillohen njëkohësisht, bashkëveprojnë


duke bashkëpunuar


Translate the Engels term concurring to other languages