Translate Converts To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[kën'vë:t] v.,n. -vt 1. kthej; shndërroj. 2. këmbej (fenë). 3. shpërdoroj. 4. përmbys, kthej mbrapsht /-n. person i kthyer në fe tjetër

convertible [kën'vë:tëbël] adj.,n. -adj 1. i këmbyeshëm, i shndërrueshëm. 2. i hapshëm (tavani i veturës) /-n. veturë me tavan të hapshëm (prej cohe)


ndryshon


Translate the Engels term converts to other languages