Translate Conveyed To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[kën'vei] vt 1. bart, transportoj. 2. përçoj. 3. bëj të ditur, njoftoj. 4. tjetërsoj, ia kaloj një tjetri (pronësinë)


transportuar


Translate the Engels term conveyed to other languages