Translate Cords To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ko:d] n.,v. -n 1. spango, gjalmë. 2. kordë, tejzë; vocal cords kordat e zërit; the spinal cord palca e kurrizit. 3. el. kordon elektrik. 4. fig. lidhje, fije. 5. kordon, gajtan. 6. kord (masë për drutë e zjarrit =3,6 m kub). 7. pl. pantallona kadifeje /-vt 1. lidh me spango. 2. stivoj drutë


rrypat; litarët


Translate the Engels term cords to other languages