Translate Crest To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

[krest] n.,v. -n 1. lafshë, kaçirubë. 2. jele, krifë. 3. kreshtë (mali, dallge etj). 4. stemë /-v 1. formon kreshtë. 2. kurorëzoj. 3. arrij majën

crested ['krestid] adj. me kreshtë


maja; kreshta


Translate the Engels term crest to other languages