Translate Crew To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
assembly
bunch
crowd
division
employees
force
gunner
hostess
inner circle
junto
movement
nine
outfit
posse
ring
string
troupe
varsity
wing


crew I [kru:] n.,v. -n 1. ekuipazh (i anijes, avionit); officers and crew oficerët dhe ekuipazhi; ground crew personeli i shërbimit (në tokë). 2. skuadër, brigade, grup punëtorësh. 3. fig. turmë, tufë, bandë; the whole crew came to our place for dinner e gjithë banda na erdhi në shtëpi për darkë /-v 1. pajis me ekuipazh. 2. punoj si anëtar i ekuipazhit

crew II [kru:] pt. e crow
crew cut [kru:kat] n. qethje ballaboks
crew neck [kru:nek] n. jakë e prerë


ekuipazh


Translate the Engels term crew to other languages