Translate Cricket To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal


cricket I ['krikit] n. bulkth
cricket II ['krikit] n. amer. fron, stol.
cricket III ['krikit] n. sport. 1. kriket. 2. fig. ndershmëri, korrektesë


karkalec


Translate the Engels term cricket to other languages