Translate Crimes To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalkrime


[kraim] n 1. krim. 2. mëkat

criminal ['kriminël] n.,adj. -n. kriminel /adj 1. kriminal. 2. penal
criminality [krimi'nælëti] n. kriminalitet
criminally ['kriminëli] adv 1. në mënyrë kriminale. 2. penalisht
criminologist [krimi'nolëxhist] n. kriminalist
criminology [krimi'nolëxhi] n. kriminalistikë

krimet


Translate the Engels term crimes to other languages