Translate Cylinder To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalcilindër


['silindë:] n 1. gjeom. cilindër. 2. tek. cilindër (motori). 3. usht. mulli (revolveri)

cylindric [si'lindrik] adj. cilindrik
cylindrical [si'lindrikël] adj. cilindrik
cylindrically [si'lindrikëli] adv. formë cilindrike


cilindër


Translate the Engels term cylinder to other languages