Translate E To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ænd, ënd] conj 1. dhe, edhe, e
read and write lexoj e shkruaj
my father and mother im atë dhe ime ëmë
2. (me numërorë) e
five and twenty to six (ora) gjashtë pa njëzetepesë
3. dhe (si pasojë), dhe kështu
work hard and you will pass mëso shumë dhe do të kalosh
4. (përsëritje e vazhdueshme); e
for hours and hours me orë të tëra
better and better gjithnjë e më mirë
we knocked and knocked ne trokitëm e trokitëm
5. gj.fol. të, për të
try and come early përpiqu të vish herët
go and buy one shko e bli një


shkronjë e alfabetit anglez


Translate the Engels term e to other languages