Translate Glare To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal


glare I [gleë] n. shkëlqim; rrezëllim; dritë verbuese; in the full glare of the sun në pishë të diellit; in the full glare of publicity në sy të të gjithë botës. • verbim; lëbyrje (nga drita e fortë); non-glare glasses syze të erta. • shkëlqim i rremë, lustër e rremë. • vështrim i egër.

glare II [gleë] v. (Dielli) shëndrit; shkëlqen fort; (të) verbon, (të) prish sytë; lëbyr. • vështroj me zemrim; hakërrehem (dikujt); to glare at (upon) s.o. i hedh një vështrim tërë zemrim dikujt. • vështroj ngultas. • (me kundrinë të brendshme): to glare defiance at s.o. i hedh një vështrim sfidues dikujt. • bie në sy; duket sheshit.

glare III [gleë] n. cipë akulli

glare IV [gleë] adj. (akull) i hollë; i tejdukshëm


glaring I ['gleëring/ glering] adj. (dritë etj.) verbues; lëbyrëse. • (padrejtësi) e dukshme; e qartë. Glaring blunder gabim i trashë; glaring lie gënjeshtër me bisht (që bën mu). • i zemëruar, i tërbuar; with glaring eyes me vështrim tërë inat
glaring II ['gleëring/ glering] n. shkëlqim i fortë (i diellit etj.); vështrim i egër
glaringly ['gleëringli/ gleringli] adv. me shkëlqim të fortë; me dritë verbuese; me shkëlqim të rremë. • haptas; sheshit
glaringness ['gleëringnis] n. shkëlqim verbues; dritë e fortë; trashësi (e gabimit)
glary ['gleëri] adj. shih glaring I
vështroj


Translate the Engels term glare to other languages