Translate Hacks To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal
hack I [hæk] v.,n. -v 1. pres keq e keq (një pemë). 2. hap shteg me kosore, pres shkurret (për të hapur rrugë). 3. zhrg. duroj; hack it in this business e ha këtë lloj pune. 4. kollitem. 5. sport. bëj faull, godas në krah (lojtarin me top, në basketboll).
-n 1. prerje keq e keq (me sëpatë). 2. vegël prerëse (sëpatë, kosore etj). 3. kollë e thatë . 4. sport. faull, goditje në krah.

hack II [hæk] n.,v.,adj. -n 1. karrocë me qera. 2. gj.fol. taksi. 3. punoj si shkrues./-adj 1. i marrë me qira. 2. e bërë për para (punë). 3. me mëditje. • hack into kmp. shfrytëzoj në mënyrë të paligjshme; hack through hap rrugë.

hacker ['hækë:] n. kmp. pirat informatik (personi që i don kompjuterat, që di shumë për kompjuterët; personi që në mënyrë ilegale depërton në sisteme komjuterike
hackie ['hæki] n. amer. shofer taksie
hacking ['hæking] n. pirateri informatike (hyrje ilegale në një kompjuter të ndonjë personi tjetër ose sait interneti (Internet site), që kryhen për qëllime keqdashëse ose mashtruese ose për të bërë ndryshime, përmirësime të pa autorizuara ose thjesht për kënaqësi (argëtim))
hacking cough ['hæking kof] n. kollë e thatë
hackamore ['hækëmo:] n. kapistër (Litari që u shkohet kafshëve në kokë për t'i mbajtur a për t`i tërhequr; kapistall.)
pret


Translate the Engels term hacks to other languages