Translate Jacks To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
agate
blocks
cue
doll
golf club
hobbyhorse
jackstraws
knickknack
mig
puppet
rocking horse
sport
trinket

[xhæk] n.,v. -n 1. tek. krik. 2. djalë; burrë. 3. detar. 4. fant (në letra). 5. det. flamur; flamurkë (sinjalizimi). 6. pirun i gjatë (për të kthyer mishin). 7. gomar. 8. lepur i egër. 9. prizëp. 10. fener (për gjueti peshku etj). 11. zhrg. para; have you got any
jack? të ndodhen para me vete? • every man jack të gjithë, secili /-vt 1. (up) ngre me krik. 2.gj.fol. (up) ngre (çmimet etj). 3. (in) lëshoj; heq dorë. 4. gjuaj (peshk etj) me fener

jack of all trades ['xhæk ëv o:l treidz] n. mjeshtër, specialist për gjithçka
jack tar ['xhæk ta:] n. zhrg. detarkrikot


Translate the Engels term jacks to other languages