Translate Naked To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

lakuriq


['neikid] adj 1. i zhveshur, lakuriq. 2. i zhveshur (dru, mal etj). 3. fig. e pambuluar, lakuriq (e vërtetë). • naked eye sy i lire, sy i zhveshur.

///


Translate the Engels term naked to other languages