Translate Timon To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalwheel [wi:l] n.,v. -n 1. rrotë. 2. timon; at the wheel det. në timon; behind the wheel aut. në timon. 3. gj.fol. biçikletë. 4. fig. ingranazh, mekanizëm (i pushtetit etj). 5. rrotullim. 6. usht. kthesë; make a left wheel kthehet majtas (kolona etj). 7. gj.fol. karusel. 8. hist. rrotë e torturës. 9. zhrg. makinë, mjet; are you on wheels? me mjet je? • at the wheel fig. në timon, në drejtim; wheels within wheels rrethana të komplikuara; ndërhyrje e gjithfarë faktorëve./-v 1. shtyj (karron etj). 2. rrotullohem, vërtitem. 3. gj.fol. eci me biçikletë. 4. i vë rrota. 5. kthehet, rrotullohet; right wheel! djathtas rrotullohu!

wheel and deal [wi:l ænd di:l] zhrg. jap e marr; sajoj diçka; bëj biznes
wheelbarrow ['wi:lbærou] n. karrocë dore
wheelbase ['wi:lbeis] n. aut. interaks
wheelchair ['wi:lçeë:] n. karrocë invalidësh
wheeled [wi:ld] adj. me rrota
wheeler ['wi:lë:] n 1. gj.fol. qen i punës. 2. keq. afarist i shkathët
wheeler-dealer ['wi:lë:'di:lë:] n. zhrg. afarist i shkathët
wheel horse [wi:l ho:s] n 1. kalë i mbrehur pranë rrotave (të karrocës). 2. gj.fol. qen i punës
wheelhouse ['wi:lhaus] n. kabinë e timonit
wheeling ['wi:ling] n. keq. wheeling and dealing punë të dyshimta; marifete; dallavere
wheelwright ['wi:lrait] n. karrondreqës


///


Translate the Engels term timon to other languages