Translate Vacancy To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

['veikënsi] n 1. zbrazëti, boshllëk. 2. apartament i lirë. 3. vend pune i lirë; 'vacancy for a typist' 'vend i lirë për daktilografist'. 4. kokëboshësi; mendje e zbrazët

vacant ['veikënt] adj 1. i lirë, bosh, i pazënë (apartament, vend pune etj). 2. bosh, i zbrazët (tru, vështrim). 3. e lirë (kohë)


///


Translate the Engels term vacancy to other languages