Translate Wade To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[weid] v 1. çaj përmes, eci me zor; wade through (mud, water, grass) eci përmes (baltës, ujit, barit). 2. fig. hidhem, sulem, turrem; wade into a meal i turrem pjatës; wade through my home­work u futem detyrave. 3. shllapuris, llapashis (për qejf). 4. kaloj në va (lumin).

wade in [weid in] zhrg. bëhem me (njërën palë)
wading bird [weiding bë:d] n. zog këmbëgjatë
wader ['vveidë:] n 1. çizme gjahtari. 2. zool. zog këmbëgjatë; lejlek; shapkë


kapërcej me vështirësi


Translate the Engels term wade to other languages