Translate Wafer To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
cut
elements
hardtack
loaf
bread
disk
fold
gruel
membrane
pretzel
rusk
streak
transubstantiation
veneer
zwieback

['wa:fë:] n 1. gjell. (biskotë) vafer. As thin as a wafer i hollë si letër duhani. • biskotë e kaushit të akullores. 2. fet. oste, naforë. 3. pullë e rrumbullakët. 4. dyllë i vulës; vulë brumi. 5. farm. kapsulë; mbështjellje e tretshme (e barit). 6. çip elektronik; një shtresë(fetë) shumë e hollë prej kristali gjysëmpërçues, e përdorur si nënshresa për mikro qarqe./-v. vjet. dyllos (vulos) me brumë (një letër etj).
wafer-thin adj. i hollë si letër duhani.

(NAFORË f. sh. fet. 1. Një copë e vogël nga mesha që, sipas paragjykimeve fetare, u jepet besimtarëve pas mëshimit (në vendet ku vepron kisha ortodokse). 2. Meshë, mblatë.)
(OSTE f. sh. vjet. Naforë (në kishën katolike).)

wafery ['weifëri] n. furrë për biskota vafer./-adj. i hollë si vafer.


vafer


Translate the Engels term wafer to other languages