Translate Wagered To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['weixhe:] v., n. -vt. (on, that) vë bast (për, se) /-n. bast; lay a wager ve/lidh/pres bast

waggery ['wægëri] n 1. gaz, gëzim. 2. shaka; vënie në lojë


mora me mend


Translate the Engels term wagered to other languages