Translate Whirl To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
move over
avert
bustle
curlicue
drive
embroilment
fussiness
gyre
hurry
involute
joyride
kink
lift
put about
run
swivel
twist
uproar
vortex
wring
yeastiness

[hwë:l /wë:l] v.,n. -v 1. rrotullohet, vjen vërdallë, sillet si fugë; my head is whirling round më vjen mendja rrotull. 2. formon shtjellë/vorbull. 3. rrotulloj, sjell vërdallë. 4. (along, away, off) ikën me shpejtesi.

whirl round [hwë:l /wë:l] a) kthehem befas; b) vërtitem; c) sjell vërdallë; krijon shtjellë
whirligig ['hwë:ligig /'wë:ligig] n 1. fugë. 2. karusel. 3. rrotaxhile
whirlpool ['hwë:lpu:l /'wë:lpu:l] n 1. shtjellë, vorbull. 2. vorbull uji, gjeratore, gjir
whirlwind ['hwë:lwind /'wë:lwind] n. vorbull ere, shakullinë
whirlybird ['hwë:libë:d /'wë:libë:d] n. amer.gj.fol. helikopterrrotulloj


Translate the Engels term whirl to other languages