Translate Yards To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalnjhesi matëse (1=0.91meter)yard I ['ja:d] n 1. jard (= 91,44 cm); the hundred-yard dash gara e 100-metërshit. 2. fig. një pëllëmbë; një kilometer; an essay yards long një disertacion një kilometer i gjatë; with a face a yard long me turinjtë të varur një pëllëmbë. 3. det. shulicë, macë, serenë. • make yards gj.fol. eci përpara, përparoj

yard II [ja:d] n.,v. -n 1. oborr. 2. vend i rrethuar; vathë: kotec. 3. shesh ndërtimi, kantier. 4. depo; shesh ruajtjeje; timber yard shesh lënde ndërtimi. 5. kopsht. 6. Br. Skotland Jardi, Policia e Londrës /-vt. mbyll në vathë/në kotec

yard goods ['ja:d gudz] n. treg. metrazhe
yard sale ['ja:d seil] n. amer. shitje sendesh të përdorura (në oborr të shtëpisë)


kopësht; njësi matëse = 0,914 m


Translate the Engels term yards to other languages