Translate Yearning To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

['jë:ning] n.,adj. -n. mall; dëshirë e zjarrtë./-adj 1. e zjarrtë, e madhe, e papërmbajtur (dëshirë). 2. i malluar; i mallëngjyer (vështrim)


duke patur mall, dëshirë


Translate the Engels term yearning to other languages