Translate Zap To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
knock out
bump off
croak
drop the curtain
extinguish
fold up
gun down
hit
ice
lay out
off
polish off
rub out
shoot down
take care of
wipe out

kodas; paf


[zæp] interj.,v. zhrg. -interj. brram! /-v 1. shkatërroj, bombardoj (një qytet). 2. vras, qëroj (dikë). 3. prish, shuaj, heq (një fjalë). 4. habis, lë pa mend. 5. hidhem një hop (në dyqan)

f. vras; qëlloj; shkatërroj; sulmoj


Translate the Engels term zap to other languages