Translate A i se scurge tot sângele din vine To Engels

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal